موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

ليست كتاب هاي انتشارات موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني تعداد يافت شده - 39


‏‫‭Curriculum studies (English for curriculum students)

‏‫‭Curriculum studies (English for curri ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

سولماز نورآبادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار در روان شناسي و علوم رفتاري

آمار در روان شناسي و علوم رفتاري

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

م‍ه‍دي گ‍ن‍ج‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

تاب آوري : موفقيت در سايه تاب آوري

تاب آوري : موفقيت در سايه تاب آوري

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

‏‫جورج اس.‬ اورلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آسيب شناسي رواني بر اساس DSM-۵

آسيب شناسي رواني بر اساس DSM-۵

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

م‍ه‍دي گ‍ن‍ج‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال

تاثير روان شناختي نوروفيدبك در كنترل ديابت

تاثير روان شناختي نوروفيدبك در كنترل ديا ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

م‍ه‍دي خ‍دادادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

انرژي و اشتياق شغلي مثبت در كار (نظريه، پژوهش، سنجش و كاربرد)

انرژي و اشتياق شغلي مثبت در كار (نظريه، ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

محمد فروهر

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال


تفسير باليني و پيشرفته مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار WISC-IV براي گروه هاي باليني ويژه

تفسير باليني و پيشرفته مقياس هوشي وكسلر ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

جعفر ممقاني بنابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

تحليل رويا در زوج درماني (مبتني بر نظريه يونگ)

تحليل رويا در زوج درماني (مبتني بر نظريه ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

رنه نل

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار كاربردي (به زبان ساده)

آمار كاربردي (به زبان ساده)

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

حمزه گنجي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال


اختلالات خورد و خوراك

اختلالات خورد و خوراك

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

‏‫اليناز‬ ‏‫محي الدين بناب‬

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

جنگ آب: عملكرد صنعت آب در دفاع مقدس

جنگ آب: عملكرد صنعت آب در دفاع مقدس

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

سمانه قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ارزشيابي شخصيت

ارزشيابي شخصيت

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

حمزه گنجي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال