شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

ليست كتاب هاي انتشارات شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا تعداد يافت شده - 433


ارزيابي و درمان عدم تعادل عضلاني: رويكرد جاندا

ارزيابي و درمان عدم تعادل عضلاني: رويكرد ...

ناشر : بهار دل ها

‏‫كلار سي.‬ فرانك

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

۱۰۱ بازي گروهي براي كودكان : فعاليتها، تمرينات و بازي هايي شاد براي همه سنين

۱۰۱ بازي گروهي براي كودكان : فعاليتها، ت ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

جو دينوفر

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۹۰۰۰ ریال

10 دقيقه سرسختي ذهني: برنامه تمرينات ذهني پيش از شروع مسابقه، براي پيروزي

10 دقيقه سرسختي ذهني: برنامه تمرينات ذهن ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

محمد خبيري

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال


ACSM's resources for clinical exercise physiology: musculoskeletal, neuromuscular neoplastic, immunologic, and hematologic conditions

ACSM's resources for clinical exercise p ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

JeffreyL. Roitman

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰۰ ریال

101 آزمون ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

محمود شيخ

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

100 پرسش و پاسخ درباره ي آسيب هاي ورزشي شما

100 پرسش و پاسخ درباره ي آسيب هاي ورزشي ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پويان ثابت

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال


100 پرسش و پاسخ در زمينه آسيب هاي ورزشي

100 پرسش و پاسخ در زمينه آسيب هاي ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

علي صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

50 متن تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي

50 متن تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

سيروس چوبينه

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰۰ ریال

فيزيولوژي ورزشي: تلفيق نظر و عمل

فيزيولوژي ورزشي: تلفيق نظر و عمل

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

عباسعلي گائيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۹۰۰۰۰ ریال


بانك جامع كنكور كارداني به كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي

بانك جامع كنكور كارداني به كارشناسي تربي ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

سيدخليل موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۹۰۰۰۰ ریال

5%
كينزيولوژي جلد اول

كينزيولوژي جلد اول

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

سيدحسين حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۹۲۵۰۰ ریال

زمان بندي تغذيه براي رسيدن به اوج عملكرد ورزشي: تغذيه مناسب، زمان مناسب، نتايج مناسب

زمان بندي تغذيه براي رسيدن به اوج عملكرد ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

معصومه حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۹۰۰۰ ریال