۱۰۱ برنامه تمريني پرورش اندام

۱۰۱ برنامه تمريني پرورش اندام

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: ‏‫مايكل ج.‬ برگ - نويسنده: Michael (Michael J.) Berg

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

۵ فاكتور آمادگي جسماني

۵ فاكتور آمادگي جسماني

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: هارلي پاسترناك - نويسنده: Harley Pasternak

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


‏‫TRX تمرينات تعليقي‬

‏‫TRX تمرينات تعليقي‬

ناشر : بامداد كتاب

- مترجم: سيدحسين موسوي - مترجم: آندرس برگت

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰حركت TRX،‌ برنامه‌ها،‌روش‌ها و اصول تمرينات

۵۰۰حركت TRX،‌ برنامه‌ها،‌روش‌ها و اصول تمرينات

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: ن‍اص‍ر ن‍ورب‍خ‍ش‌ - نويسنده: محمد نوربخش

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي ورزشي اندام فوقاني

آسيب‌شناسي ورزشي اندام فوقاني

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍پ‍اي‍گ‍ان‍ي‌

قیمت : ۱۵۹۰۰۰ ریال


 فناوري در ورزش(IT)

فناوري در ورزش(IT)

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: م‍ه‍رع‍ل‍ي‌ ه‍م‍ت‍ي‌ن‍ژاد - مترجم: سجاد سليماني كشايه

قیمت : ۰ ریال

۱۰۱ بازي كلاسي

۱۰۱ بازي كلاسي

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: گرت لانگ - نويسنده: Gareth Long

قیمت : ۰ ریال

آزمون‌هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

آزمون‌هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: نرجس ياوري - مترجم: فرزانه نارمنجي

قیمت : ۰ ریال


120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: رولف ماير - مترجم: فرهاد غروي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي ورزشي

آسيب‌شناسي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: سيدحميد خداداد

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

[كتاب]

[كتاب]

ناشر : بامداد كتاب

قیمت : ۰ ریال