بانک کتاب - تلفن :0216120


خط چهار رقمی: 0216120 و 66462131
انتشارات دانایی
 ( بانک کتاب )
 
افتخار دارد که به این توانایی رسیده است که میتواند کلیه کتابهای موجود در حوزه نشر را در تمامی مقاطع و گرایش هااز مقطع پیش دبستانی تا دکترا و بالاتر را تهیه و ارسال نماید
خاطر نشان میشود کلیه کتابهای کمک درسی تا پایه دوازدهم و کنکور  به  صورت رایگان ارسال میگردد
کلیه کتابهای  دانشگاهی همه مقاطع. پزشکی .زبان و عمومی با هزینه 10000 تومان در سطح تهران و هزینه پست 11000تومان برای شهرستانها در نظر گرفته شده است
 زمان ارسال پیک کتاب در تهران از ساعت 16تا   21:30 در صورت عجله داشتن برای دریافت هزینه پیک به صورت بادپا محاسبه می شود.

خط ارتباطی جهت خرید تلفنی کتاب با کارشناسان مربوطه 0216120 داخلی 135