كتاب ارجمند

ليست كتاب هاي انتشارات كتاب ارجمند تعداد يافت شده - 275


10%
رهايي از زندان ذهن

رهايي از زندان ذهن

ناشر : كتاب ارجمند

حسن حميدپور

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰۰ ریال

10%
طرح واره درماني جلد دوم: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

طرح واره درماني جلد دوم: راهنماي كاربردي ...

ناشر : ارجمند

حسن حميدپور

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۲۵۰۰۰ ریال

10%
d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش مندي

d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش مند ...

ناشر : ارجمند

فريبرز باقري

قیمت کتاب سیتی : ۶۷۵۰۰۰ ریال


10%
101 مكانيسم دفاع رواني

101 مكانيسم دفاع رواني

ناشر : كتاب ارجمند

جروم اس. بلكمن

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۸۵۰۰۰ ریال

اصول مصاحبه باليني بر مبناي DSM-IV-IR: اصول اساسي

اصول مصاحبه باليني بر مبناي DSM-IV-IR: ا ...

ناشر : ارجمند

اكهارت اوتمر

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۴۰۰۰۰ ریال

2727 آزمون دستنامه روان پزشكي باليني كاپلان و سادوك

2727 آزمون دستنامه روان پزشكي باليني كاپ ...

ناشر : كتاب ارجمند

فرهاد شاملو

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي اجراي رفتاردرماني ديالكتيكي براي درمان اختلال شخصيت مرزي

راهنماي اجراي رفتاردرماني ديالكتيكي براي ...

ناشر : كتاب ارجمند

خديجه علوي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال

تكنيك هاي شناخت درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

تكنيك هاي شناخت درماني (راهنماي كاربردي ...

ناشر : ارجمند

حسن حميدپور

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

10%
(برگه ها و كاربرگ هاي) مهارت آموزي DBT : كتاب كار

(برگه ها و كاربرگ هاي) مهارت آموزي DBT : ...

ناشر : كتاب ارجمند

مارشا لينهن

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۵۰۰۰ ریال


10%
زوج پرتعارض: رفتاردرماني ديالكتيكي براي رسيدن به آرامش، صميميت و تفاهم در روابط زناشويي

زوج پرتعارض: رفتاردرماني ديالكتيكي براي ...

ناشر : كتاب ارجمند

آلن.اي فروزتي

قیمت کتاب سیتی : ۷۶۵۰۰۰ ریال

رفتار درماني شناختي براي تازه كارها

رفتار درماني شناختي براي تازه كارها

ناشر : ارجمند

دبوراراث لدلي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

10%
قفل گشايي ناخودآگاه: مقالات منتخب حبيب دوانلو

قفل گشايي ناخودآگاه: مقالات منتخب حبيب د ...

ناشر : ارجمند

عنايت خليقي سيگارودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۱۵۰۰۰ ریال