او از زير ظرف‌شويي مي‌آيد

او از زير ظرف‌شويي مي‌آيد

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: دلارام كارخيران

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بازي‌هاي ترس

بازي‌هاي ترس

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: شيوا خويي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

پرموترين ماجراي من

پرموترين ماجراي من

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: زهره حق‌بين

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


جوجه جوجه

جوجه جوجه

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: مرتضي نادري‌دره‌شوري

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

چگونه سرم كوچك شد

چگونه سرم كوچك شد

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: ميترا كيوان‌مهر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

چهار فصل ازدواج: درك چرخه‌هاي دائما متغير زندگي مشترك

چهار فصل ازدواج: درك چرخه‌هاي دائما متغير زندگي مشترك

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: گري‌دي. چپمن - مترجم: سيمين موحد

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


خون هيولا 2

خون هيولا 2

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: سيمين تاجديني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

خون هيولا 4

خون هيولا 4

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: سيمين تاجديني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

چگونه تبهكار را دستگير كنيم

چگونه تبهكار را دستگير كنيم

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: دامينيك باركر - نويسنده: Dominic Barker

قیمت : ۰ ریال


داخل زيرزمين نشويد

داخل زيرزمين نشويد

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: ماندانا قهرمانلو

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

چهل گيس و حسن كچل

چهل گيس و حسن كچل

ناشر : نشر ويدا

- شاعر: بهاره نيرومندفر - نقاش: رويا خادم‌الرضا

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

حبابي كه همه را خورد

حبابي كه همه را خورد

ناشر : پژواك فرهنگ

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: رويا خادم‌الرضا

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال