بازي‌هاي ترس

بازي‌هاي ترس

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: شيوا خويي - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

پرموترين ماجراي من

پرموترين ماجراي من

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: زهره حق‌بين - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

جوجه جوجه

جوجه جوجه

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: مرتضي نادري‌دره‌شوري - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


حبابي كه همه را خورد

حبابي كه همه را خورد

ناشر : پژواك فرهنگ

- مترجم: رويا خادم‌الرضا - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

خون هيولا 2

خون هيولا 2

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: سيمين تاجديني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

خون هيولا 4

خون هيولا 4

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: سيمين تاجديني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


دايره وحشت(15)او از زير ظرفشويي مي‌آيد

دايره وحشت(15)او از زير ظرفشويي مي‌آيد

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: دلارام كارخيران - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

چگونه سرم كوچك شد

چگونه سرم كوچك شد

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: آر.ال. استاين - مترجم: ميترا كيوان‌مهر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

چهار فصل ازدواج: درك چرخه‌هاي دائما متغير زندگي مشترك

چهار فصل ازدواج: درك چرخه‌هاي دائما متغير زندگي مشترك

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: سيمين موحد - نويسنده: گري‌دي. چپمن

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


چگونه تبهكار را دستگير كنيم

چگونه تبهكار را دستگير كنيم

ناشر : نشر ويدا

- نويسنده: دامينيك باركر - نويسنده: Dominic Barker

قیمت : ۰ ریال

داخل زيرزمين نشويد

داخل زيرزمين نشويد

ناشر : نشر ويدا

- مترجم: ماندانا قهرمانلو - نويسنده: آر.ال. استاين

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

چهل گيس و حسن كچل

چهل گيس و حسن كچل

ناشر : نشر ويدا

- نقاش: رويا خادم‌الرضا - شاعر: بهاره نيرومندفر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال