نشر تيسا

ليست كتاب هاي انتشارات نشر تيسا تعداد يافت شده - 117


آلبوم ديجي كاغذي سوالات امتحان نهايي : شامل حل سوالات امتحان نهايي درس رياضي وفيزيك سال سوم رشته ي تجربي

آلبوم ديجي كاغذي سوالات امتحان نهايي : ش ...

ناشر : نشر تيسا

شاهين غفاري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

17%
نكات كليدي تاريخ روابط خارجي ايران 1357 - 1320

نكات كليدي تاريخ روابط خارجي ايران 1357 ...

ناشر : نشر تيسا

علي نوازاني

قیمت کتاب سیتی : ۹۱۳۰۰ ریال

مديريت شهري: مباني و حوزه ها

مديريت شهري: مباني و حوزه ها

ناشر : نشر تيسا

حسين ايماني جاجرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰ ریال


ديوان لامعي گرگاني(تيسا) *

ديوان لامعي گرگاني(تيسا) *

ناشر : نشر تيسا

سيدمحمد دبيرسياقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسي معماري شهر تهران: روايت تطبيقي از معماري دو مسجد

جامعه شناسي معماري شهر تهران: روايت تطبي ...

ناشر : نشر تيسا

محمدسعيد ذكايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

كتاب تصميم: پنجاه مدل براي تفكر استراتژيك

كتاب تصميم: پنجاه مدل براي تفكر استراتژي ...

ناشر : نشر تيسا

مهدي كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۲۰۰۰ ریال


فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگي در گفتمان هاي شهري

فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگي در گفتمان هاي ش ...

ناشر : نشر تيسا

نعمت الله فاضلي

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۹۰۰۰ ریال

17%
محاكم كيفري بين المللي

محاكم كيفري بين المللي

ناشر : نشر تيسا

مهدي ذاكريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۹۴۰۰ ریال

نكات كليدي نظريه هاي روابط بين الملل(تيسا) *

نكات كليدي نظريه هاي روابط بين الملل(تيس ...

ناشر : نشر تيسا

بهرام نوازني

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مجموعه مقالات همايش علمي شهرداري به منزله نهاد اجتماعي

مجموعه مقالات همايش علمي شهرداري به منزل ...

ناشر : نشر تيسا

مرتضي خسروي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مديريت شهري: بررسي تطبيقي نظام مديريت شهري در كشورهاي نمونه

مديريت شهري: بررسي تطبيقي نظام مديريت شه ...

ناشر : نشر تيسا

حسين ايماني جاجرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰ ریال

فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگي در گفتمان هاي شهري با تكيه بر مطالعات شهر تهران

فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگي در گفتمان هاي ش ...

ناشر : نشر تيسا

نعمت الله فاضلي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال