‏‫خودآموز گيتار الكتريك كتاب اول و دوم

‏‫خودآموز گيتار الكتريك كتاب اول و دوم

ناشر : سرود

- نويسنده: ت‍روي‌ اس‍ت‍ات‍ي‍ن‍ا - نويسنده: اه‍ورا ك‍رب‍اس‍ي‌

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال