ليست كتاب در زمينه دروس عمومي آزمون استخدامي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 12


رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزم ...

ناشر : آرسا

محمود باقري

قیمت کتاب سیتی : ۶۶۰۰۰۰ ریال

فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL)

فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL)

ناشر : آرسا

نجمه زرقامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

زبان انگليسي : ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

زبان انگليسي : ويژه داوطلبان آزمون هاي ا ...

ناشر : آرسا

شيما بي آخش

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۰۰۰۰ ریال


12%
فرهنگ و معارف اسلامي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات، بانكها، سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي...

فرهنگ و معارف اسلامي : قابل استفاده متقا ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۴۰۰۰ ریال

12%
زبان و ادبيات فارسي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات ، بانك ها، سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي

زبان و ادبيات فارسي : قابل استفاده متقاض ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۴۰۰۰ ریال

12%
استخدامي اطلاعات عمومي و قانون اساسي

استخدامي اطلاعات عمومي و قانون اساسي

ناشر : انتشارات آراه

ساميار نجومي

قیمت کتاب سیتی : ۳۷۸۴۰۰ ریال


اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي : ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي ...

ناشر : آرسا

مرتضي مباركي زاده جاز

قیمت کتاب سیتی : ۹۶۰۰۰۰ ریال

زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزمون استخدامي

زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزم ...

ناشر : آرسا

كيومرث اردشيري لاجيمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

زبان و ادبيات فارسي ويژه داوطلبان آزمونهاي استخدامي

زبان و ادبيات فارسي ويژه داوطلبان آزمونه ...

ناشر : آرسا

ثريا پرستار

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال


هوش و توانمندي هاي عمومي: ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

هوش و توانمندي هاي عمومي: ويژه داوطلبان ...

ناشر : آرسا

مونا پورحسيني

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۰۰۰۰ ریال

12%
زبان انگليسي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات، بانك ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و خصوصي...

زبان انگليسي : قابل استفاده متقاضيان است ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۴۰۰۰ ریال

معارف اسلامي: ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

معارف اسلامي: ويژه داوطلبان آزمون هاي اس ...

ناشر : آرسا

مريم عليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال