‏‫آزمون استخدامي آموزش و پرورش: شغل آموزگار ابتدايي

‏‫آزمون استخدامي آموزش و پرورش: شغل آموزگار ابتدايي

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: عباس شجاعي - نويسنده: محمود شمس

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

آزمون استخدامي آموزگار ابتدايي

آزمون استخدامي آموزگار ابتدايي

ناشر : مركز نشر جهش

- نويسنده: كاظم آرمان پور

قیمت : ۱۰۸۰۰۰۰ ریال

بانك سوالات آموزش و پرورش: كتاب موفقيت در آزمون‌هاي استخدامي بر اساس آخرين تغييرات

بانك سوالات آموزش و پرورش: كتاب موفقيت در آزمون‌هاي استخدامي بر اساس آخرين تغييرات

ناشر : انتشارات آراه

- نويسنده: مريم عباسي - نويسنده: فاطمه شمس

قیمت : ۹۸۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي تربيتي : ويژه آزمون استخدامي

روان‌شناسي تربيتي : ويژه آزمون استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: غلامرضا محمدي - نويسنده: رويا نعمتي اردها

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي رشد: ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

روان‌شناسي رشد: ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: الهه مهرمنش

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

روش‌ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

روش‌ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: زيبا يزداني - نويسنده: Ziba Yazdani

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


روش‌ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

روش‌ها و فنون تدريس ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: طوبي پوراميري

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

اصول و فلسفه‌ي تعليم و تربيت : ويژه داوطلبان آزمونهاي استخدامي

اصول و فلسفه‌ي تعليم و تربيت : ويژه داوطلبان آزمونهاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: فرشته نيك‌سيرت

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

‏‫اندازه گيري،سنجش و ارزيابي آموزشي ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

‏‫اندازه گيري،سنجش و ارزيابي آموزشي ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: غلامرضا محمدي - نويسنده: رويا نعمتي اردها

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال