ال‍گ‍وه‍اي‌ ش‍م‍ع‍ي‌ ژاپ‍ن‍ي‌

ال‍گ‍وه‍اي‌ ش‍م‍ع‍ي‌ ژاپ‍ن‍ي‌

ناشر : نشر چ‍ال‍ش‌

- نويسنده: استيو نيسون - نويسنده: Steve Nison

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

‏‫بهترين روش‌هاي استفاده از خط روند از آلن آندري و پنج تكنيك جديد خط روند‬

‏‫بهترين روش‌هاي استفاده از خط روند از آلن آندري و پنج تكنيك جديد خط روند‬

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: پاتريك ميكولا - نويسنده: Patrick Mikula

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

پول . . . و بيشتر از پول : راهنماي كاربردي بورس

پول . . . و بيشتر از پول : راهنماي كاربردي بورس

ناشر : چالش

- نويسنده: سامان عبدي ھاچاسو

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پيش‌بيني بازار سهام و كالا با استفاده از مربع نه تايي گن

پيش‌بيني بازار سهام و كالا با استفاده از مربع نه تايي گن

ناشر : چالش

- نويسنده: پاتريك ميكولا - نويسنده: Patrick Mikula

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

تابلو خواني

تابلو خواني

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: محمد شاكر - نويسنده: عادل ريوندي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تحليل بنيادي براي تكنيكاليست‌ها

تحليل بنيادي براي تكنيكاليست‌ها

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: علي علوي ارجاس

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال


تحليل بين بازارها جان مورفي

تحليل بين بازارها جان مورفي

ناشر : چالش

- نويسنده: جان مورفي - نويسنده: John J. Murphy

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

ارزش‌گذاري سهام بر مبناي P/E

ارزش‌گذاري سهام بر مبناي P/E

ناشر : چالش

- نويسنده: سيدمحمدعلي شهدايي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

اسرار پيروي از روند

اسرار پيروي از روند

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: اندرو آبراهام - نويسنده: Andrew Abraham

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال


الفباي سرمايه گذاري: كجا و چگونه در ايران سرمايه‌گذاري كنيم؟

الفباي سرمايه گذاري: كجا و چگونه در ايران سرمايه‌گذاري كنيم؟

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: محبوب صادقي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اصول كاربردي تحليل تكنيكال نقطه و شكل

اصول كاربردي تحليل تكنيكال نقطه و شكل

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: ‏‫تامس ج.‬ دورسي - نويسنده: Thomas J. Dorsey

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

ناشر : نشر چالش

- نويسنده: محمدرضا مهران‌فر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال