ليست كتاب در زمينه انتشارات پيام نور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 14


ساخت دستوري زبان فارسي (به انضمام فصلي از زبان شناسي كاربردي)

ساخت دستوري زبان فارسي (به انضمام فصلي ا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي سبزواري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

جبر پيشرفته (كارشناسي ارشد رشته رياضي)

جبر پيشرفته (كارشناسي ارشد رشته رياضي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

احمد خاكساري

قیمت کتاب سیتی : ۶۶۰۰۰۰ ریال

برگزيده ترجمه رساله قشيريه (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي)

برگزيده ترجمه رساله قشيريه (كارشناسي ارش ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

علي محمد پشتدار

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


‏‫مباني مديريت دولتي ( كارشناسي مديريت)

‏‫مباني مديريت دولتي ( كارشناسي مديريت)

ناشر : دانشگاه پيام نور

طاه‍ره ف‍ي‍ض‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

English in psychology 2

English in psychology 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسين زارع

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آمار در كتابداري و اطلاع رساني( كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي)

آمار در كتابداري و اطلاع رساني( كارشناسي ...

ناشر : پيام نور

پرويز نصيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


شيمي مواد غذايي ۲

شيمي مواد غذايي ۲

ناشر : دانشگاه پيام نور

صديف آزادمرد دميرچي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

روان شناسي رشد ( نظريه ها، پژوهش ها و آزمون ها)( رشته روان شناسي)

روان شناسي رشد ( نظريه ها، پژوهش ها و آز ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهناز علي اكبري دهكردي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

‏‫روان شناسي تربيتي (رشته روان شناسي)‮‬

‏‫روان شناسي تربيتي (رشته روان شناسي)‮‬

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسين زارع

قیمت کتاب سیتی : ۶۹۰۰۰۰ ریال


مباني سازمان و مديريت (كليه رشته ها ي مديريت، حسابداري و اقتصاد)

مباني سازمان و مديريت (كليه رشته ها ي مد ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

طاهره فيضي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

روانشناسي كودكان استثنايي

روانشناسي كودكان استثنايي

ناشر : دانشگاه پيام نور

سيدرضا ميرمهدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

الشعر العربي في  العصر العباسي

الشعر العربي في العصر العباسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

قادر قادري

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال