ابن خلدون و آينده جهان مدرن

ابن خلدون و آينده جهان مدرن

ناشر : انتشارات شفاف

مهدي حبيب الهي


از مشهد تا مدينه

از مشهد تا مدينه

ناشر : انتشارات شفاف

ع‍ل‍ي ش‍م‍س‍ا

آموزش قلاب‌بافي عروسك‌ها

آموزش قلاب‌بافي عروسك‌ها

ناشر : انتشارات شفاف

نفيسه ابراهيمي


از صنايع تا سلامت

از صنايع تا سلامت

ناشر : انتشارات شفاف

محمدمهدي سپهري


ارزش گذاري پروژه به روش اختيارات واقعي

ارزش گذاري پروژه به روش اختيارات واقعي

ناشر : انتشارات شفاف

پراساد كودوكولا

آخماق

آخماق

ناشر : انتشارات شفاف

ع‍ل‍م ن‍از ح‍س‍ن زاده

افكار من

افكار من

ناشر : انتشارات شفاف

سينا مكي آبادي