ليست كتاب با موضوع Education - philosophy تعداد يافت شده - 76


مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي (اصول و فلسفه آموزش و پرورش)

مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي (اصول ...

ناشر : آييژ

حسن ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

اصول تعليم و تربيت (از منظر فلسفه، اسلام و آموزش و پرورش)

اصول تعليم و تربيت (از منظر فلسفه، اسلام ...

ناشر : انتشارات خط خطي

شقايق تيلاب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آراي تربيتي انديشمندان و فلاسفه در تعليم و تربيت

آراي تربيتي انديشمندان و فلاسفه در تعليم ...

ناشر : آواي كاسپين

حسينعلي تقي پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


بررسي پيامدهاي تربيتي هستي شناسي (خدا، انسان و جهان) از ديدگاه نيچه و نقد آن بر پايه ديدگاه علامه طباطبايي

بررسي پيامدهاي تربيتي هستي شناسي (خدا، ا ...

ناشر : سبز رايان گستر

حيدر اسماعيل پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي ابعاد ذهنيت فلسفي و تفكر انتقادي در تعليم و تربيت

بررسي ابعاد ذهنيت فلسفي و تفكر انتقادي د ...

ناشر : نيكان كتاب

هاجر احمدي فرد

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

كاربرد اصول فلسفه تربيتي اسلامي در آموزش و پرورش

كاربرد اصول فلسفه تربيتي اسلامي در آموزش ...

ناشر : اشرف البلاد

سيدحسن ميرديلمي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال


تبييني از فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران

تبييني از فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ا ...

ناشر : محمد حسني

محمد حسني

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر. معاونت پژوهش و فناوري

اميرحسين مهدي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تفكر فلسفي

تفكر فلسفي

ناشر : نوبيان

پروين سلمان زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش و عملكرد معلمان

آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش و عملكرد م ...

ناشر : پادينا

ناهيد سيدان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

ناشر : فرهوش

عباس قلتاش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

انديشه هاي تربيتي ابن سينا و جان ديويي

انديشه هاي تربيتي ابن سينا و جان ديويي

ناشر : سبزرايان گستر

سيداحمد هاشمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال