مباني و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني

مباني و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك منا ...

ناشر : نشر دا

حميدرضا گلابچي كوچه باغي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال