نقش و جايگاه دهياران در تهيه و اجراي طرح هادي روستايي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نقش و جايگاه دهياران در تهيه و اجراي طرح هادي روستايي

نقش و جايگاه دهياران در تهيه و اجراي طرح ...

ناشر : جهاني

علي قرباني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال