مجموعه نكات برتر در آزمون هاي عملي نقشه كشي: قابل استفاده كارآموزان رشته هاي نقشه كشي (عمومي، سازه، |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه نكات برتر در آزمون هاي عملي نقشه كشي: قابل استفاده كارآموزان رشته هاي نقشه كشي (عمومي، سازه، معماري، اتوكد)، كارآموزان آموزشگاه هاي...

مجموعه نكات برتر در آزمون هاي عملي نقشه ...

ناشر : نقش آفرينان بابكان

مهدي كوهي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال