قوانين پيمانكاري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 11


مجموعه كامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي كاربردي پيمانكاري به همراه پرسش و پاسخ هاي طبقه بندي شده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

مجموعه كامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي ...

ناشر : اميد انقلاب

عليرضا حسين زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

آثار حقوقي قراردادهاي پيمانكاري دولتي آثار عام و خاص(تعهدات حقوق ، امتيازات طرفين پيمان و ضمانت  اجراهاي قرارداد پيمانكاري دولتي) قراردادهاي پيمانكاري دولتي به همراه ساير قوانين و مقررات مرتبط

آثار حقوقي قراردادهاي پيمانكاري دولتي آث ...

ناشر : كتاب آوا

مسعود رحمانيان

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات پيمان هاي عمراني: پيمانكاري - مشاوره اي

مجموعه قوانين و مقررات پيمان هاي عمراني: ...

ناشر : قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، قرب نوح (ع)

علي طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قوانين پيمانكاري

قوانين پيمانكاري

ناشر : البرز فرجاد

مريم سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات قراردادهاي پيمانكاري فهرست بهايي

قوانين و مقررات قراردادهاي پيمانكاري فهر ...

ناشر : اساس

شركت مديريت طرح و پيمان مبنا

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات پيمان هاي عمراني: پيمانكاري - مشاوره اي

مجموعه قوانين و مقررات پيمان هاي عمراني: ...

ناشر : قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، قرب نوح (ع)

علي طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجموعه قوانين و مقررات پيمانكاري و پروژه هاي ساختماني و صنعتي (طرح، ساخت و نصب)

مجموعه قوانين و مقررات پيمانكاري و پروژه ...

ناشر : خرسندي

منصور اباذري فومشي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات قراردادهاي پيمانكاري مقطوع

قوانين و مقررات قراردادهاي پيمانكاري مقط ...

ناشر : اساس

شركت مديريت طرح و پيمان مبنا

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰ ریال

نكات، قوانين و مقررات حقوق پيمانكاري و بازرگاني بين‌المللي

نكات، قوانين و مقررات حقوق پيمانكاري و ب ...

ناشر : نشر جاد

بهنام بهنيايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات پيمانكاري: ( نظام فني و اجرايي، مناقصات، موافقنامه، شرايط عمومي پيمان و انواع قراردادها ) برگرفته از نشريه ۴۳۱۱

قوانين و مقررات پيمانكاري: ( نظام فني و ...

ناشر : تنعيم

مسعود سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

اصول و قوانين تنظيم قراردادها( داخلي و بين المللي) با تاكيد بر قراردادهاي پيمانكاري

اصول و قوانين تنظيم قراردادها( داخلي و ب ...

ناشر : فرهنگ پارسيان

زينب سادات موسوي اصفهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال