‏‫سيستم هاي اطلاعات مديريت: مفاهيم و كاربردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫سيستم هاي اطلاعات مديريت: مفاهيم و كاربردها

‏‫سيستم هاي اطلاعات مديريت: مفاهيم و كار ...

ناشر : دانشگاه افسري امام علي(ع)

منصور خيرگو

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال