خودآموز تدوين طرح كسب و كار: ويژه كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


‏‫خودآموز تدوين طرح كسب و كار ويژه كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي‮‬

‏‫خودآموز تدوين طرح كسب و كار ويژه كسب و ...

ناشر : ‏‫ ماهر كارآفرين‮‬

بابك شعبان نژاد گيلاكجاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

خودآموز تدوين طرح كسب و كار: ويژه كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي

خودآموز تدوين طرح كسب و كار: ويژه كسب و ...

ناشر : ماهر كارآفرين

بابك شعبان نژاد گيلاكجاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال