سيستم هاي هوشمند ساختمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


راهنماي جامع سيستم هاي حفاظتي و هوشمند ساختمان

راهنماي جامع سيستم هاي حفاظتي و هوشمند س ...

ناشر : رضا دادگستر

رضا دادگستر

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۸۰۰۰ ریال

سيستم هاي هوشمند ساختمان

سيستم هاي هوشمند ساختمان

ناشر : يزدا

هادي عسكري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

‏‫شبيه سازي سيستم هاي سرمايش و گرمايش هوشمند در ساختمان‮

‏‫شبيه سازي سيستم هاي سرمايش و گرمايش هو ...

ناشر : انتشارات حانون

علي صدر

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال


سيستم هاي ساختمان هوشمند

سيستم هاي ساختمان هوشمند

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد

سيدمحمد كارگر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت انرژي و سيستم هاي هوشمند ساختمان

مديريت انرژي و سيستم هاي هوشمند ساختمان

ناشر : يزدا

مجتبي طحاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال