خسرو و شيرين |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 103


شيرين و فرهاد از منظومه ي خسرو و شيرين نظامي، ديوان وحشي بافقي، خسرو و شيرين اميرخسرو دهلوي

شيرين و فرهاد از منظومه ي خسرو و شيرين ن ...

ناشر : طاق بستان

نويد چهري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

گزيده آثار جامي شامل: خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، خردنامه ي اسكندري، سلامان و ابسال، تحفه الاحرار، سبحه الابرار، لوايح، لوامع و بهارستان

گزيده آثار جامي شامل: خسرو و شيرين، ليلي ...

ناشر : فرهنگ دانشجو

محمد يزدي

قیمت کتاب سیتی : ۵۶۰۰۰ ریال

شاهكارهاي نظامي گنجوي براساس نسخه هاي معتبر پنج گنج (مخزن الاسرار - خسرو و شيرين - ليلي و مجنون - هفت پيكر - اسكندرنامه (شرفناه و اقبالنامه)) فارسي -

شاهكارهاي نظامي گنجوي براساس نسخه هاي مع ...

ناشر : جانزاده

علي جانزاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


شرح مثنويهاي نظامي گنجوي (گزيده شروح مخزن الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون)

شرح مثنويهاي نظامي گنجوي (گزيده شروح مخز ...

ناشر : خورشيد انديشه

محمدعلي سليمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كليات خمسه نظامي گنجوي: مخزن الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، شرفنامه، اقبالنامه

كليات خمسه نظامي گنجوي: مخزن الاسرار، خس ...

ناشر : زرين كلك

A.Ashley

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

روستاي خسرو شيرين (خاطرات، مسايل فرهنگي، اجتماعي، جغرافيايي و ...)

روستاي خسرو شيرين (خاطرات، مسايل فرهنگي، ...

ناشر : خسرو شيرين

اردشير ملايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


خسرو و شيرين نظامي گنجه اي: متن علمي - انتقادي از روي 14 نسخه خطي (با مشكول نويسي متن و واژه نامه)

خسرو و شيرين نظامي گنجه اي: متن علمي - ا ...

ناشر : موسسه انتشارات اميركبير

بهروز ثروتيان

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۵۰۰۰ ریال

بوطيقاي روايت در منظومه هاي غنايي نظامي (خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و هفت پيكر)

بوطيقاي روايت در منظومه هاي غنايي نظامي ...

ناشر : آريا زمين

هيوا حسن پور

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

حديث خوش خسرو، شيرين، و فرهاد در ادبيات فارسي

حديث خوش خسرو، شيرين، و فرهاد در ادبيات ...

ناشر : احمد شه وري

احمد شه وري

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال


روان شناسي زنان در خسرو شيرين و هفت  پيكر نظامي  گنجوي

روان شناسي زنان در خسرو شيرين و هفت پيك ...

ناشر : صداقت

روح الله خديوپور

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

15%
خسرو و شيرين حكيم نظامي گنجه اي

خسرو و شيرين حكيم نظامي گنجه اي

ناشر : نشر قطره

سعيد حميديان

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۵۲۵۰۰ ریال

خسرو و شيرين نظامي گنجوي: همراه با داستان خسرو و شيرين به نثر روان بر اساس نسخه وحيد دستگردي

خسرو و شيرين نظامي گنجوي: همراه با داستا ...

ناشر : ارمغان طوبي

الياس بن يوسف نظامي

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۰۰۰۰ ریال