توسعه اقتصادي و برنامه ريزي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 22


توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته هاي غير اقتصاد)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (براي رشته ه ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

هادي غفاري

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته حسابداري و مديريت)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته حسابدا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

يگانه موسوي جهرمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰ ریال

گنجينه ي طلايي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

گنجينه ي طلايي توسعه اقتصادي و برنامه ري ...

ناشر : پيام دانشگاهي

مهناز رضازاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫تاثير واردات بر اشتغال بخش صنعت ايران با (رويكرد برنامه ريزي و توسعه اقتصادي‬)

‏‫تاثير واردات بر اشتغال بخش صنعت ايران ...

ناشر : سبز رايان گستر

زينت السادات حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

برنامه ريزي، توسعه و ديدگاه هاي اقتصادي

برنامه ريزي، توسعه و ديدگاه هاي اقتصادي

ناشر : مداد مشكي

نسيم مسعودي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

ناشر : سخنوران

منصور محمدي راد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كتاب تحليلي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي: ويژه دانشجويان رشته اقتصاد - علوم اجتماعي (برنامه ريزي تعاون اجتماعي)

كتاب تحليلي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي: ...

ناشر : راه

فاطمه فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كتاب تحليلي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي: ويژه دانشجويان رشته اقتصاد - علوم اجتماعي (برنامه ريزي تعاون اجتماعي)

كتاب تحليلي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي: ...

ناشر : راه

فاطمه فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

راهنما و حل خودآزمايي هاي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي به انضمام نمونه سوالات امتحاني

راهنما و حل خودآزمايي هاي توسعه اقتصادي ...

ناشر : فراگير هگمتانه

حسن سالك

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال


كتاب طلايي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (نسل سوم)

كتاب طلايي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ( ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

نوشين چرخان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

ناشر : خردمندان

امير كلانترمهرجردي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

ناشر : روان شناسي و هنر

مرضيه حاجي سروستاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال