بازاريابي صنعتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 20


بازاريابي صنعتي

بازاريابي صنعتي

ناشر : ترمه

حسن قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰ ریال

بازاريابي صنعتي

بازاريابي صنعتي

ناشر : زمزمه نور

سيدرضا سيدجوادين

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون  كارشناسي ارشد و دكتري بازاريابي صنعتي شامل: تكنيك برنامه ريزي ...

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري بازا ...

ناشر : سنجش اميركبير

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مجموعه سوالات ۱۰۰×۱۰۰ تئوري مديريت، اقتصاد خرد و كلان، تحقيق در عمليات، ماليه عمومي و بودجه، حسابداري دولتيّ مديريت توليد، مديريت مالي،  بازاريابي سرمايه گذاري و ريسك و حسابداري مالي و صنعتي: قابل است

مجموعه سوالات ۱۰۰×۱۰۰ تئوري مديريت، اقتص ...

ناشر : آترين پارسه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اطلاعات بازاريابي و تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

اطلاعات بازاريابي و تكنيك AHP در شهرك ها ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

حسين ارديبهشت

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي صنعتي

بازاريابي صنعتي

ناشر : كديور

زهرا محمدزاده امام ورديخان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


بازاريابي صنعتي: مجموعه مديريت

بازاريابي صنعتي: مجموعه مديريت

ناشر : مكتب ماهان

فراز صادق وزيري

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي صنعتي پيشرفته

بازاريابي صنعتي پيشرفته

ناشر : نهال فريدن

فرشيد مقصودي گنجه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بازاريابي صنعتي

بازاريابي صنعتي

ناشر : تايماز

آزاده صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


بازاريابي صنعتي

بازاريابي صنعتي

ناشر : انتشارات شريف زاده

عليرضا عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي صنعتي با رويكرد سبز

بازاريابي صنعتي با رويكرد سبز

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

حميدرضا ايزدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

استراتژي صنعتي و قابليتهاي بازاريابي

استراتژي صنعتي و قابليتهاي بازاريابي

ناشر : انتشارات شريف‌زاده

نسرين سيار

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال