‏‫ديناميك و پايداري سيستم هاي قدرت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


مباني پايداري و ديناميك سيستم هاي قدرت

مباني پايداري و ديناميك سيستم هاي قدرت

ناشر : نشر ائلشن ( دانايي توانايي، مولف )

غلامرضا صفرنژادي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

ديناميك سيستم هاي قدرت (پايداري و كنترل)

ديناميك سيستم هاي قدرت (پايداري و كنترل)

ناشر : سهادانش

مصطفي صديقي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۱۰۰۰۰ ریال

پايداري ولتاژ و روشهاي بهبود پايداري در ديناميك سيستم هاي قدرت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

پايداري ولتاژ و روشهاي بهبود پايداري در ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان برق مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۷۴۰۰۰ ریال


پايداري سيگنال كوچك براي يك سيستم تك ماشينه متصل به شين بي نهايت و مدلسازي سيستم هاي تحريك در ديناميك سيستم هاي قدرت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

پايداري سيگنال كوچك براي يك سيستم تك ماش ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان برق مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۸۱۰۰۰ ریال

نمايش ماشين سنكرون براي مطالعات پايداري و سيستم هاي تحريك در ديناميك سيستم هاي قدرت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

نمايش ماشين سنكرون براي مطالعات پايداري ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان برق مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰ ریال

‏‫ديناميك و پايداري سيستم هاي قدرت

‏‫ديناميك و پايداري سيستم هاي قدرت

ناشر : قديس

محمود جورابيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال


آناليز پايداري گذراي يك سيستم چندماشينه و مدلسازي ماشين سنكرون در ديناميك سيستم هاي قدرت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

آناليز پايداري گذراي يك سيستم چندماشينه ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان برق مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال