مقدمه اي بر جنگ نرم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر جنگ نرم

مقدمه اي بر جنگ نرم

ناشر : سوچا

محمدباقر وزيري زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال