مهندسي زلزله كاربردي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


مهندسي زلزله كاربردي

مهندسي زلزله كاربردي

ناشر : دانشگاه سمنان

نويد سياه پلو

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي كاربردي نرم افزار ANSYS در مهندسي زلزله و سازه

راهنماي كاربردي نرم افزار ANSYS در مهندس ...

ناشر : انتشارات فرشچي

محمدجواد جبارزاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مفاهيم كاربردي مهندسي زلزله با رويكرد ديناميك سازه و ژئوتكنيك لرزه اي

مفاهيم كاربردي مهندسي زلزله با رويكرد دي ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد استان چهارمحال و بختياري، انتشارات

رضا كامگار

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مباني مهندسي زلزله ي كاربردي

مباني مهندسي زلزله ي كاربردي

ناشر : دانش اترك

سالار منيعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول مهندسي زلزله كاربردي

اصول مهندسي زلزله كاربردي

ناشر : انتشارات نوروزي

حامد حميدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال