مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هتل داري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هتل داري

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هت ...

ناشر : دانش آفرين

مهرداد تاوتلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هتل داري

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هت ...

ناشر : ‏‫ مهكامه

‏‫ديويد كي.‬ هيز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال