شعر معاصر عرب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


هفت دفتر : مجموعه شعر از شاعران معاصر جهان عرب

هفت دفتر : مجموعه شعر از شاعران معاصر جه ...

ناشر : شهر پدرام

ح‍ي‍در ش‍ج‍اع‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رمز و اسطوره در شعر معاصر ايران و عرب (بررسي تطبيقي رمزگرايي در شعر سياب و اخوان ثالث)

رمز و اسطوره در شعر معاصر ايران و عرب (ب ...

ناشر : نگاه

محمد جاسم

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

شعر جهان (رويا و كابوس)،(شعر پوياي معاصر عرب)

شعر جهان (رويا و كابوس)،(شعر پوياي معاصر ...

ناشر : مرواريد

عبدالحسين فرزاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تاريخ تطور ادبيات حماسي عرب در عصر حاضر(همراه با معرفي و نقد آثار پيشگامان معاصر شعر حماسي عرب)

تاريخ تطور ادبيات حماسي عرب در عصر حاضر( ...

ناشر : راز نهان

زهرا رفيعي راد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

شعر معاصر عرب

شعر معاصر عرب

ناشر : سخن

محمدرضا شفيعي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

رويكردهاي ناقدان عرب در خوانش شعر معاصر

رويكردهاي ناقدان عرب در خوانش شعر معاصر

ناشر : آسيم

سيدح‍س‍ي‍ن س‍ي‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


جنبه هاي غنايي در شعر معاصر عرب در خوزستان

جنبه هاي غنايي در شعر معاصر عرب در خوزست ...

ناشر : شادگان

عادل كنعاني زاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر ادبيات معاصر عرب: نگاهي به شعر و ادبيات عرب و مهمترين شاعران و اديبان دوره معاصر جهان عرب

درآمدي بر ادبيات معاصر عرب: نگاهي به شعر ...

ناشر : سپهر ادب

سوسن اصل شرحاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بررسي جنبه هاي هنري - معنايي شعر معاصر عرب

بررسي جنبه هاي هنري - معنايي شعر معاصر ع ...

ناشر : ترانه

عزالدين اسماعيل

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال