مديريت تجربه مشتري در خدمات بانكداري الكترونيكي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت تجربه مشتري در خدمات بانكداري الكترونيكي

مديريت تجربه مشتري در خدمات بانكداري الك ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

عليرضا سالك مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال