اصول و مباني شبكه هاي پتري با رويكرد مهندسي صنايع و مديريت به همراه راهنماي نرم افزار CNP TOOLS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول و مباني شبكه هاي پتري با رويكرد مهندسي صنايع و مديريت به همراه راهنماي نرم افزار CNP TOOLS

اصول و مباني شبكه هاي پتري با رويكرد مهن ...

ناشر : ديباگران تهران

حميد اسماعيلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال