نازك دوز زنانه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 10


نازك دوز زنانه به روش مولر

نازك دوز زنانه به روش مولر

ناشر : پيك ريحان

معصومه محمدي القار

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش خياطي نازك دوز زنانه با متد ايران

آموزش خياطي نازك دوز زنانه با متد ايران

ناشر : آيات

شهين جنت مكان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نازك دوز زنانه درجه ۲

نازك دوز زنانه درجه ۲

ناشر : نقش آفرينان بابكان

معصومه محمدي القار

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال


مجموعۀ الگوهاي برتر نوين (نازك دوز زنانه) : قابل استفاده هنرآموزان هنرستانها، كارآموزان مراكز ...

مجموعۀ الگوهاي برتر نوين (نازك دوز زنانه ...

ناشر : انتشارات نوروزي

مريم قائمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نازك دوز زنانه بدون الگو مستقيم روي پارچه

نازك دوز زنانه بدون الگو مستقيم روي پارچ ...

ناشر : سخنوران

فرشته امامي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نازك دوز زنانه (با ۳ روش) گرلاوين- متريك- مولر ...

نازك دوز زنانه (با ۳ روش) گرلاوين- متريك ...

ناشر : انتشارات تشكري

اكرم تشكري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آموزش نازك دوز زنانه

آموزش نازك دوز زنانه

ناشر : آيات

زهرا جليلي آنبرگسي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نازك دوز زنانه

نازك دوز زنانه

ناشر : آرخش

معصومه محمدي القار

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نازك دوز زنانه درجه دو (درجه2): به روش متريك

نازك دوز زنانه درجه دو (درجه2): به روش م ...

ناشر : پيك ريحان

معصومه محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۵۸۰۰۰۰ ریال


نازك دوز زنانه درجه 2

نازك دوز زنانه درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

سوسن بيگلري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال