داوري در حقوق ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 17


حقوق قراردادهاي نفتي در ايران (تاريخچه، داوري، ماهوي، شكلي، كاربردي)

حقوق قراردادهاي نفتي در ايران (تاريخچه، ...

ناشر : صابريون

گروه پژوهش مدرسه عالي حقوق

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

داوري هاي تجاري بين المللي در ايران و حقوق بين الملل

داوري هاي تجاري بين المللي در ايران و حق ...

ناشر : تايماز

سهيلا هاشمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مطالعه تطبيقي چالش هاي حقوقي داوري در حوزه ساخت در حقوق ايران و كامن لا

مطالعه تطبيقي چالش هاي حقوقي داوري در حو ...

ناشر : انديشه عصر

آويشا اشرف الكتابي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ابطال راي داوري در حقوق ايران

ابطال راي داوري در حقوق ايران

ناشر : انتشارات پل

كيميا دانشور

قیمت کتاب سیتی : ۸۱۰۰۰۰ ریال

‏‫سير تحول و نقد مقررات موضوعه نهاد داوري و پيشنهاداتي در خصوص اصلاح قواعد داوري در حقوق ايران‮‬

‏‫سير تحول و نقد مقررات موضوعه نهاد داور ...

ناشر : قاين

‏‫نجمه‬ ‏‫رئيسيان‬

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نقش و جايگاه قايم مقام در رسيدگي داوري در نظام داوري تجاري بين المللي و حقوق ايران

نقش و جايگاه قايم مقام در رسيدگي داوري د ...

ناشر : مديد

عليرضا قسمتي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


ابطال راي داوري تجاري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال

ابطال راي داوري تجاري در حقوق ايران و مق ...

ناشر : سنجش و دانش

حسين فرج زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ايران

داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ايرا ...

ناشر : امجد

سيد حسن ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

كليات داوري در حقوق ايران

كليات داوري در حقوق ايران

ناشر : فكرسازان

علي رفيعي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


‏‫مختصر حقوق داوري ايران؛ موردپژوهي در الگوي قراردادهاي نفتي جديد ايران (IPC)‬

‏‫مختصر حقوق داوري ايران؛ موردپژوهي در ا ...

ناشر : نشر جاد

بهنام بهنيايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

داوري در حقوق ايران

داوري در حقوق ايران

ناشر : گيوا

حسين ولي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

داوري و حكميت در فقه و حقوق ايران

داوري و حكميت در فقه و حقوق ايران

ناشر : اختر

حسن موثقي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال