اثرات نوشيدني هاي ورزشي مختلف بر ريكاوري و عملكرد مطلوب كشتي گيران در مسابقه و آموزش فنون و اصول مربيگري و تغذيه اي كشتي

اثرات نوشيدني هاي ورزشي مختلف بر ريكاوري ...

ناشر : انتشارات امين نگار

پدیدآور: مهدي فرجي

اصول تغذيه ورزشي

اصول تغذيه ورزشي

ناشر : حور شرق

پدیدآور: فاطمه يوسف يعقوبي

اصول تغذيه ورزشي در رشته دو و ميداني

اصول تغذيه ورزشي در رشته دو و ميداني

ناشر : حكيم هيدجي

پدیدآور: پژمان معتمدي


اصول و مباني فعاليت هاي فيزيكي با تاكيد بر تغذيه ورزشي

اصول و مباني فعاليت هاي فيزيكي با تاكيد ...

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: مصطفي مصطفي پور

اصول ورزش و تغذيه ورزشي

اصول ورزش و تغذيه ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: محمدرضا اسد

پكيج رزمي + سلامت( آموزش گزيده اي از فنون هنرهاي رزمي بدن سازي، آسيب هاي ورزشي و تغذيه )

پكيج رزمي + سلامت( آموزش گزيده اي از فنو ...

ناشر : نشر آميار

پدیدآور: صلاح الدين صوفي زاده


تغذيه و ايمونولوژي فعاليت ورزشي

تغذيه و ايمونولوژي فعاليت ورزشي

ناشر : آواي ظهور

پدیدآور: ‏‫ديويد سي.‬ نايمن

تغذيه و بازيابي براي ورزشكاران بسكتبال : گزارش منتشر شده از گروه تخصصي رشته بسكتبال از موسسه علوم ورزشي گتوريد (GSSI) در سال ۲۰۱۳

تغذيه و بازيابي براي ورزشكاران بسكتبال : ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: محمدرضا الماسي

تغذيه و سازگاري  هاي ورزشي

تغذيه و سازگاري هاي ورزشي

ناشر : نشر ورزش

پدیدآور: عليرضا براري


تغذيه و عملكرد ورزشي

تغذيه و عملكرد ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: سارا صالح پور

تغذيه و فعاليت ورزشي در بيماري هاي التهابي

تغذيه و فعاليت ورزشي در بيماري هاي التها ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: محمد رشيدي

تغذيه ورزشي

تغذيه ورزشي

ناشر : مختومقلي فراغي

پدیدآور: علي اصغر معقولي