۱۵ قطعه براي تار و سه تار

۱۵ قطعه براي تار و سه تار

ناشر : موسيقي عارف

پدیدآور: ساسان بازگير

آتش كاروان: گلچيني از تصنيف ها و ترانه هاي خاطره انگيز و ملودي هاي بومي ايران براي تار و سه تار

آتش كاروان: گلچيني از تصنيف ها و ترانه ه ...

ناشر : نشر تصنيف

پدیدآور: انوش جهانشاهي

آشنايي با رديف موسيقي ايران (تار و سه تار)

آشنايي با رديف موسيقي ايران (تار و سه تا ...

ناشر : مسيح اصلاني

پدیدآور: مسيح اصلاني


آكوردهاي تار و سه تار

آكوردهاي تار و سه تار

ناشر : انتشارات ۵۹ [پنجاه و نه]

پدیدآور: امير اسدي

آموزش تار و سه تار ويژه كودكان

آموزش تار و سه تار ويژه كودكان

ناشر : فرهنگ بوستان

پدیدآور: مازيار حيدري


آموزش تار و سه تار ويژه نوجوانان

آموزش تار و سه تار ويژه نوجوانان

ناشر : فرهنگ بوستان

پدیدآور: مازيار حيدري

آموزش تار،سه تار (كتاب دوم)

آموزش تار،سه تار (كتاب دوم)

ناشر : صفي عليشاه

پدیدآور: روح الله

آموزش سه  تار

آموزش سه تار

ناشر : نشرهستان

پدیدآور: جلال ذوالفنون


آموزش سه تار

آموزش سه تار

ناشر : نشرهستان

پدیدآور: جلال ذوالفنون

آموزش سه تار

آموزش سه تار

ناشر : نشرهستان

پدیدآور: مهرداد ترابي

آموزش سه تار

آموزش سه تار

ناشر : نشرهستان

پدیدآور: جلال ذوالفنون