مجموعه، الگو و دنباله شامل: مجموعه هاي متناهي، مجموعه هاي نامتناهي، ... قابل استفاده دانش آموزان سال |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه، الگو و دنباله شامل: مجموعه هاي متناهي، مجموعه هاي نامتناهي، ... قابل استفاده دانش آموزان سال اول دوره متوسطه دوم( پايه دهم) رشته هاي رياضي و تجربي

مجموعه، الگو و دنباله شامل: مجموعه هاي م ...

ناشر : حرف آخر آموزش

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال