كنترل مد لغزشي بازوهاي ماهر ربات داراي مفاصل انعطاف‌پذير( طراحي،تحليل و شبيه‌سازي و پياده‌سازي عملي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كنترل مد لغزشي بازوهاي ماهر ربات داراي مفاصل انعطاف‌پذير( طراحي،تحليل و شبيه‌سازي و پياده‌سازي عملي)

كنترل مد لغزشي بازوهاي ماهر ربات داراي م ...

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

سعيد زارع

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال