الزامات و ويژ گي هاي مهم در طراحي و ساخت تجهيزات ايستگاه ها و پايانه هاي مترو |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


الزامات و ويژ گي هاي مهم در طراحي و ساخت تجهيزات ايستگاه ها و پايانه هاي مترو

الزامات و ويژ گي هاي مهم در طراحي و ساخت ...

ناشر : ترنگ

محمد احمدي بافنده

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال