روش هاي تقويت حافظه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


روش ها و راهبردهاي تقويت حافظه "به همراه تمرين هاي حافظه"

روش ها و راهبردهاي تقويت حافظه "به همراه ...

ناشر : مدرسه

آزيتا محمودپور

قیمت کتاب سیتی : ۴۷۰۰۰۰ ریال

روش ها و راهبردهاي تقويت حافظه "به همراه تمرين هاي حافظه"

روش ها و راهبردهاي تقويت حافظه "به همراه ...

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

آزيتا محمودپور

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

تكنيك  هاي كاربردي تقويت حافظه: براساس روش تصويرسازي ذهني: آموزش روش علمي مطالعه (PQ6R)

تكنيك هاي كاربردي تقويت حافظه: براساس ر ...

ناشر : ذهن آويز

شهلا ارژنگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال


طب سنتي و روش هاي تقويت حافظه

طب سنتي و روش هاي تقويت حافظه

ناشر : چوگان

داود همت زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

روش هاي تقويت حافظه

روش هاي تقويت حافظه

ناشر : ‏‫‬ انديشه نوآوران

مليحه قاسم تبار شهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

روش هاي تقويت حافظه

روش هاي تقويت حافظه

ناشر : سليس

عليرضا منجمي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


راهنماي پزشكي خانواده (روش هاي تقويت حافظه)

راهنماي پزشكي خانواده (روش هاي تقويت حاف ...

ناشر : سليس

عليرضا منجمي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

روش هاي تقويت حافظه

روش هاي تقويت حافظه

ناشر : الماس پارسيان

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ن‍ج‍م‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

شناخت حافظه كاري و روش هاي تقويت آن

شناخت حافظه كاري و روش هاي تقويت آن

ناشر : نشر ديدار

تريسي پكيام الووي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال