روغن كشي از دانه سويا و راهكارهاي بهينه سازي مصرف هگزان (به عنوان حلال) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روغن كشي از دانه سويا و راهكارهاي بهينه سازي مصرف هگزان (به عنوان حلال)

روغن كشي از دانه سويا و راهكارهاي بهينه ...

ناشر : اتكا

حسين رهبري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال