مديريت توليد و اقتصاد پرورش آبزيان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت توليد و اقتصاد پرورش آبزيان

مديريت توليد و اقتصاد پرورش آبزيان

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

رضا فيض بخش

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال