طراحي سازه هاي فولادي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 51


طراحي پلاستيك سازه هاي فولادي مقاوم در برابر زلزله بر اساس سطح عملكرد

طراحي پلاستيك سازه هاي فولادي مقاوم در ب ...

ناشر : آدنا

عليرضا صالحين

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

طراحي سازه هاي فولادي (براساس طراحي به روش تنش مجاز و روش حدي)

طراحي سازه هاي فولادي (براساس طراحي به ر ...

ناشر : علم و ادب

شاپور طاحوني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

طراحي سازه هاي فولادي (براساس طراحي به روش تنش مجاز و روش حدي)

طراحي سازه هاي فولادي (براساس طراحي به ر ...

ناشر : علم و ادب

شاپور طاحوني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


طراحي و محاسبه سازه هاي فولادي: به روش ضريب بار و ضريب مقاومت (LRFD)

طراحي و محاسبه سازه هاي فولادي: به روش ض ...

ناشر : دانشگاه امام رضا (ع)

فريدون ايراني

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال

تحليل و طراحي پلاستيك سازه هاي فولادي

تحليل و طراحي پلاستيك سازه هاي فولادي

ناشر : ياز

ام.بيل ونگ

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

طراحي سازه هاي فولادي: به روش حالات حدي LRFD

طراحي سازه هاي فولادي: به روش حالات حدي ...

ناشر : اركان دانش

سيدرسول ميرقادري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰۰ ریال


تشريح كامل مسائل طراحي سازه هاي فولادي بر مبناي آئين نامه فولاد ايران

تشريح كامل مسائل طراحي سازه هاي فولادي ب ...

ناشر : خدمات نشر كيان رايانه سبز

مهدي اميري بهقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

طراحي گام به گام سازه ها با نرم افزار ETABS: مدل سازي، تحليل و طراحي سازه هاي فولادي

طراحي گام به گام سازه ها با نرم افزار ET ...

ناشر : علمي كالج

سالار منيعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

طراحي سازه هاي فولادي

طراحي سازه هاي فولادي

ناشر : اركان دانش

سيدرسول ميرقادري

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۵۰۰۰ ریال


تحليل و طراحي سازه هاي فولادي: با تاكيد بر روش حالات حدي٬ اصول طراحي به همراه مثالهاي كاربردي

تحليل و طراحي سازه هاي فولادي: با تاكيد ...

ناشر : دانش اترك

بهرخ حسيني هاشمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰۰ ریال

تحليل و طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي

تحليل و طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي

ناشر : نوآور

محمدقاسم وتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

طراحي ارتجاعي و خميري سازه هاي فولادي منطبق بر آيين نامه هاي: سازه هاي فولادي ايران ...

طراحي ارتجاعي و خميري سازه هاي فولادي من ...

ناشر : دانشگاه فردوسي

فريدون ايراني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال