ماهيت حقوقي و روش هاي حل و فصل دعاوي در بازار اوراق بهادار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ماهيت حقوقي و روش هاي حل و فصل دعاوي در بازار اوراق بهادار

ماهيت حقوقي و روش هاي حل و فصل دعاوي در ...

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع رساني و خدمات بورس)

عليرضا رجب زاده اصطهباني

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال