رهبر خدمتگزار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


رهبر خدمتگزار

رهبر خدمتگزار

ناشر : سايه گستر،مهرگان دانش

مجتبي مرتضوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تاثير رهبر خدمتگزار بر سازمان

تاثير رهبر خدمتگزار بر سازمان

ناشر : ‏‫ موسسه پارسا مبتكر گام اول‮‬

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال