مقدمه اي بر روش هاي انتقال حرارت در موتورهاي احتراق داخلي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر روش هاي انتقال حرارت در موتورهاي احتراق داخلي

مقدمه اي بر روش هاي انتقال حرارت در موتو ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پوريا آذري خواه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال