تعارض و مديريت تعارض در انديشه اسلامي و غرب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تعارض و مديريت تعارض در انديشه اسلامي و غرب

تعارض و مديريت تعارض در انديشه اسلامي و ...

ناشر : آذرين مهر

مهدي لساني

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰ ریال