الگوريتم هاي توزيع شده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


الگوريتم مسير ارتباط وظيفه برتر (HCPA) به  منظور زمان بندي در سيستم هاي توزيع  شده ناهمگن

الگوريتم مسير ارتباط وظيفه برتر (HCPA) ب ...

ناشر : سامان دانش

مريم همتيان دهكردي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

الگوريتم هاي توزيع شده

الگوريتم هاي توزيع شده

ناشر : فروزش

نانسي آن لينچ

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال