از مديريت كيفيت تا تحول در سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


از مديريت كيفيت تا تحول در سازمان

از مديريت كيفيت تا تحول در سازمان

ناشر : سنجش و دانش

مهدي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال