روش تحقيق كيفي ضد روش: (مراحل و رويه هاي عملي در روش شناسي كيفي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش تحقيق كيفي ضد روش: (مراحل و رويه هاي عملي در روش شناسي كيفي)

روش تحقيق كيفي ضد روش: (مراحل و رويه هاي ...

ناشر : جامعه شناسان

احمد محمدپور

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۰۰۰۰ ریال