آشنايي با نرم افزار Tableau |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با نرم افزار Tableau

آشنايي با نرم افزار Tableau

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

ساناز شفيعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال